Diákönkormányzati munka

Iskolánkban a DÖK már évek óta jól működő szervezetnek mondható. A gyerekek tudják a feladataikat, jól dolgoznak csapatban, kreatívak, lelkesek, önállóak. Szinte mindenre vannak ötleteik, jó megoldásaik, ha valami probléma merül föl a tanév folyamán. A nagyobbak a kicsiket segítik, az újakat igazgatják. Így minden évben egy lelkes kis csapatban van lehetőségünk együttdolgozni az iskolai élet színesebbé tételén.

A DÖK legfőbb feladatai a tanulóközösségek érdekeiknek képviselete, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítése. Emellett részt veszünk az ünnepségek- megemlékezések, rendezvények megszervezésében. A gyűléseiként általában havi rendszerességgel, egy arra kijelölt órában tartjuk, ahol értékeljük a már megvalósult eseményeket, illetve felkészülünk a következőre. Egy-egy nagyobb rendezvény előkészítése miatt előfordul, hogy gyakrabban is összeülünk.

Folyamatos feladataink:

  • Rendszeres kapcsolattartás az iskola vezetésével és a tantestülettel a hatékony együttműködés érdekében (kérések, kérdések tolmácsolása)
  • Éves diákközgyűlés összehívása
  • Az iskolában megvalósuló (projektnapok, farsang, teadélutánok, kirándulások, táborok stb.) programok segítése
  • Diákönkormányzati nap megszervezése
  • Faliújság fenntartása, folyamatos frissítése
  • Ökoiskolai tevékenységek folyamatos támogatása
  • Szelektív hulladékgyűjtés támogatása
  • Tisztasági verseny lebonyolítása
  • Szabadidős programok szervezése

 

A DÖK-  nek három kiemelt rendezvénye van, melynek a megszervezése a diákokra hárul. A Mikulás napi diszkó, a felsős farsang, illetve a tanév végén a DÖK nap. Az évek folyamán már kialakult egy rendszer, melyet az felsőbb osztályosok jól ismernek, így ezek a programok általában gördülékenyen valósulnak meg.

Tátrai Zita

A diákönkormányzat mindennapjai a Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskolában 

Iskolánkban a diákönkormányzat már az intézmény indulása óta működik. A tanév elején titkos szavazással az osztályok megválasztják azt a három tanulót, akikben megbíznak, és szeretnék, hogy az osztályukat képviseljék a diákönkormányzat gyűlésein.

A DÖK tagjaként egész évben szorgosan dolgozunk, iskolai programok megszervezésén. Pl.: projektnapok, papírgyűjtés, farsangok, kirándulások. Ezeken kívül a diákokat érintő ügyekben és az iskola dokumentumainak elfogadása előtt is elmondjuk véleményünket.

A rendezvények kapcsán kikérjük osztálytársaink véleményét, felírjuk ötleteiket, javaslataikat, ezeket a gyűléseken megbeszéljük, és azok alapján döntünk. Az osztályunk tanulóit osztályfőnöki órákon tájékoztatjuk az aktuális eseményekről.

A gyűlések havonta egyszer vannak, ha nagyobb szervezést igénylő rendezvény lesz, többször is összejövünk. Minden iskolai programot a szívünkön viselünk, és nem hagyjuk, hogy a tanulók rosszul érezzék magukat. Feladatunknak tekintjük, hogy motiváljuk osztálytársaikat is hogy tegyék oda magukat minden programhoz. Törekszünk arra, hogy példát mutassunk magatartásunkkal és szorgalmukkal a többi diáknak.

A DÖK -nek kiemelt rendezvényei a Mikulásnapi diszkó, a farsang és a gyereknap (DÖK nap). Ezen események megszervezése, lebonyolítása teljes mértékben a „DÖKösök” dolga. Ilyenkor sokat munkálkodunk a jó hangulatért. Osztályonként beosztjuk, hogy kinek mi a feladata, miért vállalja a felelősséget. A jól megtervezett és összehangolt munka meghozza gyümölcsét, és rendezvényeinken mindenki nagyon jól érzi magát. Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartásra. Ebben a diákönkormányzat szerepe is fontos, a szemétszedésben, szelektív hulladékgyűjtésben, papírgyűjtés szervezésében mindig részt veszünk.

Bár nagyon komolyan vesszük a feladatainkat, a munka közben a hangulat mindig jó. Szeretünk együtt dolgozni, meghallgatjuk egymás ötleteit, véleményét és közben jól érezzük magunkat.

A DÖK tagjai is megkapják a maguk jutalmát az egész éves munkájukért. Minden tanév végén szervezünk egy kirándulást, aminek helyét, időpontját és programját mi határozzuk meg.

Jövőre is szeretnénk „DÖKösök” lenni, mert úgy érezzük, hogy ez egy olyan kiváltság, amit meg kell becsülni. Igaz, hogy így kicsit több az iskolai feladatunk, de örömmel tölt el bennünket, hogy munkánkkal színesebbé tudjuk tenni iskolánk életét!

 

Fazekas Brigitta, Szabados Réka, Virók Zsófia Éva, 7. osztályos tanulók