Céljaink

A nevelési program és a helyi tanterv mellett környezeti nevelési programot, egészségnevelési programot, valamint erdei iskolai programot is készítettünk. Célrendszerünk megalkotása a fenntartó, a tantestület, a szülők, egyéb partnereink egyetértésével történt. Céljainkat úgy határoztuk meg, hogy a nevelési tartalmak, az értékeszmék közvetítése, az iskolai légkör, a személyiségfejlesztés, az egyének és csoportok együttélése legalább olyan súlyt kapnak, mint a tárgyi tudás, kreatív gondolkodás, a kommunikáció, vagy a modern technológiák használata.

Célként fogalmaztuk meg a kreatív, innovatív, a világra nyitott, egyéni teljesítményre és csoportmunkára egyaránt képes, korszerű, több területen is mobilizálható tudással rendelkező, a piacgazdaságban talpon maradni képes gyerekek képzését. Szeretnénk biztos alapokat adni a tanulóknak, amelyre bármilyen irányú későbbi tanulmányok épülhetnek. Célunk, hogy minden gyerek számára lehetőséget biztosíthassunk a neki legmegfelelőbb, általa legszívesebben végzett tevékenység gyakorlására, képességei ilyen irányú fejlesztésére.

Célunk továbbá az, hogy mindig alkotó, testileg-lelkileg egészséges, harmonikus személyiségek kibontakoztatását tegyük lehetővé iskolánk falain belül. Mindezt egy élményszerű tanítási-tanulási folyamat keret között a tanulási technikák tanításával, a szorgalom és akaraterő növelésével, a beszéd- és vitakészség fejlesztésével segítjük.

A nevelés tartalmának kérdése, vagyis az, milyenné neveljük a felnövekvő generációkat, napjaink egyik legsúlyosabb gondja. Először is értékeszméket kell közvetíteni a felnövekvő nemzedék felé, arra kell megtanítani a gyermekeket, mit kezdjenek életükkel.

Értékteremtő és értékmegőrző iskolai közeget kívánunk létrehozni, melyben minden gyermek ösztönzést, és irányítást kap személyiségfejlődésének, képességeinek, érdeklődésének leginkább megfelelő tanulási és szabadidős tevékenységi formák megválasztására.