Az iskolai életről

Iskolánkról

Tanórák

Iskolánkban 8 évfolyamon egy-egy osztály működik.
Lehetőséget biztosítunk tanítványaink számára katolikus, református és görög katolikus hitoktatásra.
A kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény furulya, szintetizátor és színjáték tanszaka, valamint az ARTÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézmény festészet tanszaka működik iskolánk falaink belül.

Tanórán kívüli foglalkozások

tömegsport: futball, úszás, labdajátékok, játékos mozgásfejlesztés, tánc – néptánc, sakk, gyógytestnevelés
énekkar
jeles napok, ünnepek (az Aggteleki Nemzeti Park Bázisiskolája vagyunk), projektnapok
tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozások – versenyekre történő felkészítés – biológia, matematika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, történelem, kémia, informatika tantárgyakból
suliújság szerkesztése
író-olvasó találkozók
pályázatok – rajzpályázatok
természetvédelmi akciók: papírgyűjtés, használt elemek, akkumulátorok és elektromos tárgyak gyűjtése, kézműves foglalkozások hulladékok újrahasznosításával, madárgyűrűző tábor, madáretetés, madármegfigyelés
felvételi előkészítő magyarból és matematikából a 8. osztályosoknak
erdei iskola
osztálykirándulások
túrák, táborok
egészséges életmóddal kapcsolatos projektek, projektnapok
közös főzések
színházlátogatás, mozilátogatás