robotika kategória bejegyzései

Beszámoló az NTP-TFJ-19-0103 számú pályázatról

NTP-TFJ-0103 – RobotMénes

A pályázat keretében megnyert összeg: 1400000 Ft

A támogatási időszak vége: 2020. december 31.

 

A Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatására kiírt nyílt pályázatán.

A pályázat segítségével a már működő informatika szakkörünk elérhető eszköztárát gyarapítottuk. Ezáltal a szakköri munka tananyagát bővítettük, valamint az iskola több tanulóját tudtuk bevonni a szakkör tevékenységébe. A beszerzett eszközök között vannak 3-3 db Lego EV3 és WeDo 2.0 készlet, egy kiegészítő „megújuló energia” készlet, 6 db Bluebot padlórobot 9 db térképpel és 2 db irányítópulttal, valamint 10 db micro:bit programozható mikroszámítógép.

 

Az iskola már rendelkezett micro:bitekkel, azonban a többi eszköz újdonság volt, a tanulók közül még szinte senki nem találkozott ilyen eszközökkel.

A kollégák belső továbbképzés keretein belül megismerkedtek az eszközök alkalmazási lehetőségeivel.

 

A padlórobotok az alsó tagozatosok körében nagy örömöt szereztek, a gyerekek érdeklődve fogadták és lelkesen használták őket.

 

Felső tagozaton az informatika tanórai munkában elsősorban a micro:biteket használtuk, a pályázott eszközökkel együtt már egy egész osztályt el tudunk látni.

 

A szakköri munkában pedig a micro:bitek mellett megjelentek a beszerzett Lego-készletek: alapfeladatokhoz a WeDo 2.0 készletek, összetettebb építésekhez és feladatokhoz az EV3 készletek.

 

Mivel nyílt napot nem tarthattunk, ezért a szülői értekezleten mutattuk be a szülőknek a beszerzett eszközöket.

 

A fenntarthatósági témahétre szélerőművet és napkollektort építettünk.

 

Az elmaradt informatika-verseny helyett házi robotika-ügyességi versenyt rendeztünk.

 

Köszönjük a lehetőséget az eszközök beszerzéséhez, ezáltal tanulóink szélesebb körű informatikai ismeretekre tehetnek szert, amit későbbi iskoláikban is alkalmazhatnak, segítségükre lehet akár a pályaválasztás során is.

Lego-eszközök a Fenntarthatósági témahéten

Iskolánk – csatlakozva az országos programhoz – minden évben megszervezi a fenntarthatósági témahetet, melynek során a tanulók megismerkednek a fenntarthatóság fogalmával és egy kapcsolódó témakörrel.

A 2020/2021-es tanév őszi témahetén az informatika-szakkör résztvevőivel a megújuló energiaforrások témakörét dolgoztuk fel. Adatokat gyűjtöttünk, majd ezeket prezentációkba rendeztük. Ezt követően az NTP-TFJ-19 pályázat támogatásából beszerzett Lego-készletek segítségével egy működő szélerőművet és egy naperőművet építettünk. Megvizsgáltuk a szél ereje, iránya, a napsugárzás ereje, beesési szöge hatását a megtermelt energia mennyiségére. Végül a tapasztalatokat és következtetéseket egy videóban összegeztük, amit a vírushelyzet miatt nem közösségi térben, hanem osztályonkénti vetítés keretében mutattunk be. Az osztályfőnöki órákon minden diák által megtekintett kisfilm motiválóan hatott a szakkör részvevőire, de a téma iránt érdeklődő valamennyi tanítványunkra is.

Szülői tájékoztató az iskolai robotika-eszköztár bővítéséről

Az idei tanévben a vírushelyzet miatt nem lesz lehetőség nyílt napok szervezésére iskolánkban, ezért az új eszközbeszerzésekről szülői értekezleten tájékoztattuk a szülői közösséget.

A bemutató előadásokon szemléltettük magukat az eszközöket, valamint azok tanórán és tehetséggondozó foglalkozásokon megvalósítható felhasználási lehetőségeit.

Belső pedagógus-továbbképzés a padlórobotok alkalmazásával kapcsolatban

2020. augusztus 26-án iskolánkban belső pedagógus-továbbképzésre került sor. Tantestületünk tagjai számára bemutattuk az NTP-TFJ-19 kódjelű pályázat támogatási összegéből megvásárolt BlueBot padlórobotokat. Mindenki megismerkedett az eszközökkel, alapvető működésükkel és a – szintén a pályázatból beszerzett – térképek használatával.

Módszertani ötleteket gyűjtöttünk össze továbbgondolás céljából: a padlórobotok és a térképek felhasználási; valamint egyedi készítésű térképek tervezése és létrehozása gyakorlati használatának lehetőségeit a tanórákon/szakkörökön.

 

Digitális Témahét

Idén a rendkívüli helyzet miatt a digitális témahét sem a megszokott rend szerint valósult meg. A gyerekek a robotikával és programozással kapcsolatos játékos feladatokat oldottak meg online.

RobotMénes (NTP-TFJ 19-0103)

 

A Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatására kiírt nyílt pályázatán.

RobotMénes című pályázatunkkal többféle programozható eszkösz beszerzésére nyílt lehetőségünk.

A pályázat keretében beszerzett eszközökkel a már működő, programozáshoz kapcsolódó szakkörünk lehetőségeit bővítettük, tanulóink szélesebb körére terjesztettük ki.

A beszerzett eszközök:

6 db Blue-Bot, programozható padlórobot 2db irányítópanellel és 9db pályával

3db LEGO 45300 Education WeDo 2.0 Core Set

3db LEGO® 31313 – Mindstorms EV3 akkuval és töltővel, hozzá 3db LEGO Mindstorms 45560 EV3 Oktatási kiegészítő csomag

1 db Renewable Energy Add-on Set – LEGO® 9688

1 db BBC MICRO:BIT CLUB CSOMAG, hozzá 10 db plexi védőcsomag.

   

Szakköri munka:
      

Tájékoztatás

NTP-TFJ-0103 – RobotMénes

A pályázat keretében megnyert összeg: 1400000 Ft

A támogatási időszak vége: 2020. május 31.

A Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatására kiírt nyílt pályázatán.

A pályázat segítségével a már működő informatika szakkörünk elérhető eszköztárát szeretnénk gyarapítani különböző korosztályokban alkalmazható robotika eszközökkel.

Köszönjük, hogy pályázatunkat támogatásra érdemesnek találták!