Nagyító alatt az élet kategória bejegyzései

Összefoglaló az „NAGYító alatt az ÉLET!” c. tehetséggondozó program megvalósulásáról

Kedves Szülők, kedves Támogatóink, kedves Kollégák!

 

A Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola a Nemzeti Tehetség Program által támogatott “NAGYító alatt az ÉLET!” című pályázatának megvalósítása végéhez érkezett. A projekt keretében számos bemutató- és vizsgálati eszköz került beszerzésre, melyek diákjaink komplex természettudományos tehetségfejlesztést szolgálják.

A tanév során tanulóink 1-8. osztályosokig folyamatosan használták az eszközöket a tehetséggondozó foglalkozásokon és a tanórákon élőlények terepi megfigyeléséhez és meghatározásához, az égitestek mozgásának megértéséhez, mikroszkopizáláshoz, vízi makrogerinctelenek vizsgálatához, az emberi szervezet működésének megismeréséhez, földrajzi, kémiai, biológiai és fizikai kísérletekhez. Nyílt napokon, projektnapokon, témanapokon- és heteken, rendhagyó órákon, erdei iskolákban és nyári táborokban szintén jó alkalom adódott az eszközökkel való ismerkedésre, s általuk fejlődésre, új élmények szerzésére, tapasztalati tanulásra.

Az alábbi természettudományos tehetséggondozó szakkörösöknek még több lehetőségük nyílt az eszközökkel való ismerkedésre, tehetségük kibontakoztatására:

  • az 5-6. osztályosoknak az Öko-köri foglalkozásokon heti egy órában,
  • a 7-8. osztályosoknak a Tehetséggondozás a természettudományban foglalkozásokon heti egy órában,
  • az Ifjú Természetbúvárok Klubjának 1-5. osztályos tanulóinak heti két órában,
  • s a természetismereti versenyfelkészítésen résztvevő 4., 5. és 8.osztályos tanulóknak.

 

Így a beszerzésre került eszközöket és határozókönyveket teljes mértékben használatba vettük, s ez lelkesítő volt tanár, diák számára egyaránt.

Ezúttal is köszönjük a támogatást, s hogy ezáltal ilyen fejlődési lehetőségekhez juthatunk! Köszönjük, hogy a pályázat elnyerésével támogatták hátránykompenzációs munkánkat, így ezek a tanulók is egyenlő eséllyel indulhatnak el a pályaválasztás útján. A továbbiakban folytatjuk a megkezdett munkát, hogy diákjaink számára megteremtsük az élményszerűbb, gyakorlatközpontúbb természettudományos oktatás, az önálló felfedezés, tapasztalati tanulás lehetőségét, fejlesszük, kibontakoztassuk tehetségüket.

Szögliget, 2023. július 30.

Az iskolavezetés és a szervező pedagógusok

Interaktív kiállítás

Kedves Szülők, kedves Támogatóink, kedves Kollégák!

 

A Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola Nemzeti Tehetség Program által támogatott “NAGYító alatt az ÉLET!” című pályázatának megvalósulása a végéhez közeledik. A komplex természettudományos tehetségfejlesztés előmozdítását segítő bemutató- és vizsgálati eszközök beszerzése túlnyomó részben megtörtént.

A tanévzáróval egybekötött nyílt napon interaktív kiállítással vártuk a szülőket, diákokat egyaránt varázslatos eszközeink megtekintésére, kipróbálásra. Iskolánk első emeleti folyosója megtelt a bemutatásra szánt izgalmas eszközökkel, melyek körül az évzáró befejeztével számos érdeklődő gyermek és szülő gyűlt össze. Bár diákjaink a tanév során számos, tananyagaikhoz illeszkedő eszközt megismertek és kipróbáltak már, mégis mindenki talált olyat, ami számára új és érdekes volt. Legnagyobb érdeklődés a Naprendszer működését modellező tellúriumot, a csontvázat és a belső szerveinket bemutató torzót övezte. A kipróbálható eszközök közül a mikroszkópok aratták a legnagyobb sikert, melyek segítségével egy ismeretlen minivilág tárult fel a látogatók szeme előtt.

Reméljük, hogy a bemutató segítségével sikerült a szülőknek is bepillantani kicsit azokba az élményekbe, amelyeket tanítványainkkal hétről hétre átélhetünk ezeknek a csodálatos eszközöknek köszönhetően.

Az iskola vezetése és a szervező pedagógusok

Szögliget, 2023. 06. 21.

 

Eszközbeszerzés

Kedves Szülők, kedves Támogatóink, kedves Kollégák!

A Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola Nemzeti Tehetség Program által támogatott “NAGYító alatt az ÉLET!” című pályázata elindult. Pályázatunk célja a komplex természettudományos tehetségfejlesztés előmozdítása, bemutató- és vizsgálati eszközök beszerzése által.

Az eszközök egy részét már sikerült beszereznünk. Terveink szerint az eszközök jelentős mértékben hozzájárulnak majd ahhoz, hogy diákjaink alaposabban megismerhessék a körülöttünk levő élővilágot és saját testüket, átlássák a természeti rendszerek működését, s nagyobb mértékben kibontakoztathassák tehetségüket.

Az eszközök egy része (pl. nagyítók, mikroszkópok, preparátum- és metszetkészletek, bonckészletek) a természeti világ részleteinek tantermi vizsgálatát, s ezáltal működésének megértését teszik lehetővé. A hálók, bogárnézőkék, zsebmikroszkópok, távcsövek és határozókönyvek a terepi vizsgálódás eszközei.

Az eszközök másik része (pl. anatómiai modellek, vércukorszint- és vérnyomásmérők, a szimulációs szemüvegek, mágneses ételpiramis) az emberi szervezet működésének megértését, s az egészségtudatos magatartás kialakítását célozzák.

A csillagászati távcsövek, a naprendszer, a tellúrium, a tájoló, a meteorológiai állomás és a multihőmérő a földrajz alaposabb megértéséhez, a kémiai laboratóriumi eszközök a kémia élményszerű oktatásához hasznosak.

A mérleg, a rugós erőmérő, rúdmágnes, ebonit rúd, a kocka- és a hangvillakészlet a fizikai ismeretek alapozásához szükséges felszerelések.

Az évfolyamok oktatási céljainak megfelelő eszközök használatára minden diákunknak lehetősége nyílik majd a természettudományos tanórák, tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök keretein belül. Így felmenő rendszerben minden diákunk használni fogja őket. Bízunk benne, hogy a fejlesztések jelentősen hozzájárulnak majd ahhoz, hogy tanítványaink a későbbiekben sikereket érjenek el a továbbtanulás során, és előnyre tegyenek szert jövőbeli szakmájukban.

Hálásak vagyunk a támogatásért, amelyeknek köszönhetően lehetőséget kaptunk arra, hogy természettudományos oktatásunk színvonalát jelentősen emeljük.

Szögliget, 2022. december 06.

Az iskola vezetősége és pedagógusai

Első beszámoló – NTP-TFJ-22-0088

A Kulturális és Innovációs Minisztérium, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása” címmel nyílt pályázatot írt ki, amelyen a Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola “NAGYító alatt az ÉLET!” címmel adott be pályázatot 2022. márciusában.

Terveinket támogatásra méltónak találta a Kulturális és Innovációs Minisztérium, ill. a Nemzeti Tehetség Program.

Pályázatunk azonosítója: NTP-TFJ-22-0088.

Az elnyert összeg: 6 660 000 Ft, azaz hatmillióhatszázhatvanezer forint.

A pályázat célja: természettudományos vizsgálódásokra alkalmas eszközök beszerzése.

A program befejezése: 2023. június 30.