Kincset keresünk, kincset teremtünk! kategória bejegyzései

Első beszámoló a „Kincset keresünk, kincset teremtünk!” c. tehetséggondozó programról

Első beszámoló

a „Kincset keresünk, kincset teremtünk!” c. tehetséggondozó programról

 

A „Kincset keresünk, kincset teremtünk!” című élmény- és felfedezésközpontú, komplex tehetséggondozó program megismerése után a környezettudatosság jegyében sor került a témával kapcsolatos ismeretek felelevenítésére.

Számos drámajátékot követve könnyebben tudták a tanulók megfogalmazni az egyéni erősségeiket. Kik vagyunk? Miben szeretnénk jók lenni?

Az éves programmal való ismerkedés után csoportokban megfogalmaztuk a célokat, elvárásokat. A kis projektelemekhez önként vállalhattak feladatokat a gyerekek. Ismerkedtünk a program során előforduló anyagokkal, technikákkal, továbbá megbeszéltük a kiállítási hely/mód szervezési kérdéseit, és azt, hogy mit szeretnénk majd bemutatni a program végén. A kezdő foglalkozások során rendkívül motiváltak, érdeklődők lettek a tanulók, már alig várták az aktív tevékenykedést.

A program címéhez igazodva megterveztük először rajzban, majd tanulói laptopokon logónkat: „Kincskereső Kincsteremtők”. Az elkészült „alkotásokat” kitűzőként is szeretnénk később viselni.

Szlogennek a program címét választottuk: „Kincset keresünk, kincset teremtünk!

Rendkívül kreatív ötletek születtek, nagyon élvezték a tervező munkát a gyerekek. Voltak, akik élményeiket fogalmazásban is megörökítették.

“Fürkésző” címmel természetismeret, környezetvédelem témakörben levelezős versenyt hirdettünk az osztályoknak. Párban vállaltak mentori feladatot egy-egy osztályhoz: ismertették a versenykiírást, és segítenek majd a feladatsorok, rajzok javításában, értékelésében is.

Örömmel készülünk a további feladatokra is!

  A programot szervező és megvalósító gyerekek és pedagógusok

 

„Kincset keresünk, kincset teremtünk!”

A Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola 2020 júniusában az NTP-MTTD-20
pályázati kategóriájú „A matematikai, természettudományos és digitális kompetenciák erősítését
szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása” c. pályázati kiírásra beadott
pályázatának címe:

„Kincset keresünk, kincset teremtünk!”
A nyertes pályázat azonosítója: NTP-MTTD-20-0175

A pályázat támogatója: a Miniszterelnökség és az Nemzeti Tehetség Program

Az elnyert támogatás összege: 1 320 000 forint

A program tartalma

I. Események
60 órás komplex tehetséggondozó program + 3 napos szaktábor +1 napos tanulmányi út + 4
órás interaktív, a program tematikájához kapcsolódó élményalapú csoportos foglalkozás a
szülők bevonásával + 2 perces rövidfilm arról, mit jelent ma tehetségesnek lenni, ill. saját
tehetséggondozó programunkról.
Mindezek keretében élményszerzés, sokoldalú személyiségfejlesztés, a környezettudatos
gondolkodás – felelős magatartás kialakítása, közösségformálás valósul meg a
környezetvédelmi tevékenységek csapatmunkában való megvalósulása során.

II. Az alkotómunka várható eredményei:
1. A kis projektekről az iskolaújságban összefoglaló beszámoló (gyermekírások, rajzok stb.)
2. Az iskola honlapján az elkészült PPT-k, projektlogók, fotók megjelentetése
3. Riportok, kiértékelt kérdőívek, szavazólapok, versenyfeladatok, elemzések, diagramok
4. Zöld Művészet Műhely eredményeinek bemutatása fotók, tanulói rajzok, alkotások által
5. Online receptgyűjtemény az iskola honlapján
6. Kreatív napló
7. Elektronikus gyógynövény-gyűjtemény

A program befejezése: 2021. június 30.

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!!!