Kézműves alkotás népi mesterségek nyomán – kreatívan, ÖKO-san kategória bejegyzései

Projektzárás

Kedves Szülők!

Kedves Támogatóink!

Kedves Kollégák!

 

A Miniszterelnökség és a Nemzeti Tehetség Program „A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása” címmel kiírt nyílt pályázati kiírására (NTP-MŰV-20) a Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola tehetséggondozó kézműves program megvalósítása céljából pályázatot nyújtott be 2020 júniusában.

Terveinket támogatásra méltónak találták a bíráló szakemberek. A döntési lista alapján 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás odaítéléséről döntöttek, amiből igyekeztünk a tervezett programjainkat megvalósítani.

A pályázati programunk címe:

„Kézműves alkotás népi mesterségek nyomán – kreatívan, ÖKO san”

Nyertes pályázatunk pályázati azonosítója:

NTP-MŰV-20-0183

 

A tehetséggondozó programunk céljai az alábbiak voltak:

Komplex tehetséggondozó kézműves program és az ezt kísérő 4 órás interaktív foglalkozás, digitális kompetencia elmélyítése, 2 perces rövidfilm készítése az alkotások folyamatáról, az 1 napos tanulmányút, ill. a 3 napos szaktábor keretében a tehetségek és tehetségígéretek számára élmény és alkotótér biztosítása: népi mesterségek, régi és új kézműves technikák rejtelmeinek megismerése, elsajátítása. A program közben és végén a tárgyiasult alkotásokban történő gyönyörködés biztosítása önmaguk, iskolatársaik, szüleik és tanáraik számára kiállítás keretében.

A program minden eleme olyan élményeket biztosított tanítványainknak, amiket a pályázati támogatás nélkül nem lett volna lehetőségük megélni. Az újrapapír készítése merítéses technikával, a kézi szövés, a nemezelés, a faégetéses technika vagy a tojás írókázással történő díszítése olyan eszköz- is időigényes munkálat, melyeket e csak tehetséggondozó program által tudunk megvalósítani a gyerekekkel.

Az alkotás öröme, az egyedi tárgyak szépségének vagy az ételkészítés örömének felfedezése elfeledtette a mindennapos nehézségeket, a tanulásban való esetleges sikertelenséget. Új szemszögből ismerhették meg egymást a gyerekek a közös tevékenységek vagy a 3 napos táborozás során.

Mindannyian gazdagodtak, gazdagodtunk!

Köszönjük a támogatást, örülünk, hogy programunkat megvalósításra méltónak találták!!!

Szögliget, 2022. június 21.

 

Az iskolavezetés és a szervező pedagógusok

Kreatívkodtunk! ÖKO-san! – Rövid összefoglaló

Kedves Szülők! Kedves Támogatóink! Kedves Kollégák!

 

A Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola Nemzeti Tehetség Program által támogatott tehetséggondozó kézműves programja foglalkozássorozatának végéhez érkezett.

A pályázati programunk címe: „Kézműves alkotás népi mesterségek nyomán – kreatívan, ÖKO san”.

A nem mindennapi tevékenységek, melyeknek elsajátíthatták a titkait tanítványaink, az alábbiak voltak:

  1. Merített papír készítése és díszítése dekupázs technikával
  2. Kézi szövés
  3. Nemezelt tárgyak alkotása (nemez rózsa, kulcstartó, labda)
  4. Pirográf képek, táblácskák, pirográffal díszített dobozok készítése, fakanál díszítése
  5. Gyöngyből nyaklánc, karkötő, fülbevaló, medál fűzése
  6. Mártott gyertyák készítése viaszból és újrahasznosított maradék gyertyából
  7. Húsvéti tojás díszítése festésel, írókázással).
  8. Kürtös- és mézeskalács, valamint krumplilángos készítése

Ezúttal is köszönjük a támogatást, örülünk, hogy programunkat megvalósításra méltónak találták!!!

Nagy örömöt szerezhettek a gyerekek önmaguknak, egymásnak, tanáraiknak, szüleiknek!!!

 

Szögliget, 2021. december 2.

 

Az iskolavezetés és a szervező pedagógusok

Papírmalom-látogatás és papírgyártás – kreatívan, ÖKO-san

Kedves Szülők! Kedves Támogatóink! Kedves Kollégák!

 

A Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola Nemzeti Tehetség Program által támogatott „Kézműves alkotás népi mesterségek nyomán – kreatívan, ÖKO-san” c. tehetséggondozó kézműves programjának megvalósítása folyamatban van.

Az NTP-MŰV-20-0183 azonosítójú 60 órás tanórán kívüli élmény- és alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program, melynek címe: „Kézműves alkotás népi mesterségek nyomán – kreatívan, ÖKO-san”. Ennek keretében megvalósított tevékenységekről, programokról rövid beszámolót készítettünk.

A 6., majd időközben 7. osztályos tanulók nagyon ügyesen és lelkesen készítették a különböző technikákkal a szép munkadarabokat.

Volt papírmerítés, nemezelés, nemeztulipán, majd nemezvirág készítése a táborban. Szövés szövőkereten. Gyöngyfűzés, fülbevaló, karkötő készítése. Pirográf technikával való ismerkedés, dobozok, kis díszek falapok, fakanalak égetése egyedi mintákkal.

Az egynapos tanulmányi úton voltunk a papírmalomban, megtekintettük Gutenberg nyomdájának másolatát, majd a papírkészítés gépeit, eszközeit. A világ legnagyobb könyvének megtekintése is óriási élmény volt a tanulmányi úton.

A faégetéses technikáját szeretnénk kiemelni, hiszen az egyik legkedveltebb technika volt a gyerekek körében, az egyik különleges technika, amivel megismerkedtek.

Minták megtekintése után önállóan ceruzás alapot rajzoltunk meg a dobozra, fakanálra vagy falapra. Nagy élmény volt játszani a pirográf tudományával. Figyelni kellett, mennyire égetjük meg a fát, hogy ügyesen tudjunk tónusozni az égetővel. Kipróbáltunk különböző mintákat, de  igazából a saját magunk által kialakított természeti képek, állatocskák, feliratok, virágkompozíciók tetszettek a legjobban. Öröm volt nézni egymást, egymás munkáját, eredményeinket!

Figyeltünk társaink és saját épségünkre is, nehogy megégessük egymást vagy saját kezünket.

Úgy gondoljuk, ez egy olyan technika, amit felnőttként is szívesen fogunk gyakorolni, hiszen egyedi ajándékokat készíthetünk egy egyszerű pirográf és egy kis kreativitás segítségével.

Hálásak lehetünk, hogy volt lehetőségünk ennek a különleges módszernek a megismerésére.

Köszönjük!!!

Szögliget, 2021. november 4.

 

Az iskolavezetés és a szervező pedagógusok

Táborozás

Kedves Szülők! Kedves Támogatóink! Kedves Kollégák!

 

A Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola Nemzeti Tehetség Program által támogatott „Kézműves alkotás népi mesterségek nyomán – kreatívan, ÖKO san” c. tehetséggondozó kézműves programja elérkezett a 3 napos szaktábor megvalósításához.

A tábor helyszíne Jósvafő volt.

A szülők segítségével érkezett mindenki a táborhelyre, ahol ügyesen be is rendezkedtünk.

Minden délelőtt és délután kézműveskedtünk, új technikákkal ismerkedtünk meg vagy a tehetséggondozó szakkörön elsajátított technikákban mélyedtünk el.

A kézi szövési technika, a gyöngyfűzéssel történő karkötő-, fülbevaló- és kulcstartókészítés gyakorlása mellett a pirográf technikával készített égetett dobozkák, falapocskák, fakanalak, a nemezeléssel alkotott egyedi nemezvirágok egyaránt nagy örömöt szereztek a gyerekeknek. A vírushelyzet utáni kevésbé veszélyesnek ítélt időszakban a tanítványaink nagy örömmel készültek a 3 napos együttlétre.

Az egyedi darabok, a technikák elsajátításának öröme mellett az együttlét, a játék, a közös terítés, a közös sütögetés (kürtöskalács, krumplilángos), de még a takarítás is olyan lehetőséget biztosított mindannyiunk számára, hogy új oldalukról ismerhették meg egymást a gyerekek.

A zárónapra érkezett szülők is örömmel tapasztalták gyermekeik nyitottságát, kreativitását, ötletességét, s az egyedi alkotásokban gyönyörködhettek, hiszen kis kiállítással zártuk a tábort.

Hálásak vagyunk a támogatásért, amelynek köszönhető, hogy ilyen élményekben részesülhettünk!

Szögliget, 2021. szeptember 16.

Az iskolavezetés és a szervező pedagógusok

Tervezési feladatok

„Kézműves alkotás népi mesterségek nyomán – kreatívan, ÖKO-san”

 

A Miniszterelnökség, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása” címmel nyílt pályázatot írt ki. Az NTP-MŰV-20 pályázati kiírásra a Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola tehetséggondozó kézműves program megvalósítása céljából pályázatot nyújtott be 2020 júniusában.

Terveinket támogatásra méltónak találta az Emberi Erőforrások Minisztériuma, ill. a Nemzeti Tehetség Program.

Pályázati azonosító: NTP-MŰV-20-0183

A döntési lista alapján 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint vissza nem térítendő támogatás odaítéléséről döntöttek, amiből igyekszünk a tervezett programjainkat megvalósítani.

A pályázati programunk címe:

„Kézműves alkotás népi mesterségek nyomán – kreatívan, ÖKO-san”.

A 2020/21-es tanévre tervezett programok megvalósítása folyamatban van.

A programban tervezett kézműves tevékenységeink mindegyike élmény- és alkotásközpontú. A kooperatív együttműködést igénylő feladatok, de az önálló alkotások elkészítése is mind-mind élményt, sikerélményt biztosít számukra. Szeretnénk, ha a szülők is részesülnének a közös együttmunkálkodás örömében. Elvárt eredményeink között szerepel az is, hogy minden kézműves népi mesterség megismerése után egyedi kézműves alkotásokat hozzunk létre. Pl. kézi szövött szütyőcske, nemezelt rózsa és kulcstartó, pirográf képek, egyedi nyakláncok fűzése, egyedi gyertyák készítése szerepel az elkészítendő tárgyaink listáján. Bizakodunk az egész program sikeres megvalósításában.

  1. január 10.

 

 

Köszönjük a támogatást!!!

„Kézműves alkotás népi mesterségek nyomán – kreatívan, ÖKO-san”

A Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola 2020 júniusában az NTP-MŰV-20
pályázati kategóriájú „A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok
támogatása” c. pályázati kiírásra beadott pályázatának címe:

„Kézműves alkotás népi mesterségek nyomán – kreatívan, ÖKO-san”
A nyertes pályázat azonosítója: NTP-MŰV-20-0183

A pályázat támogatója: a Miniszterelnökség és az Nemzeti Tehetség Program

Az elnyert támogatás összege: 1 000 000 forint

A program tartalma

I. Események
60 órás komplex tehetséggondozó program + 3 napos szaktábor +1 napos tanulmányi út + 4
órás interaktív, a program tematikájához kapcsolódó élményalapú csoportos foglalkozás a
szülők bevonásával + 2 perces rövidfilm arról, mit jelent ma tehetségesnek lenni, ill. saját
tehetséggondozó programunkról.
Mindezek keretében kreatív alkotási lehetőség biztosítása népi mesterségek ma is
alkalmazható formáinak megismerésére, gyakorlására.
A programban résztvevő gyerekek az önálló és a csoportos alkotómunka során jobban
megismerik önmagukat, képességeiket; fejlődik önismeretük, személyiségük; lehetőséget
kapnak az alkotómunka örömének megélésre.
II. Az alkotómunka várható eredményei:
1. Merített papír készítése. Merített papírból (a saját alapanyagból) dekupázs technikával
könyvjelző, egyéb ízléses használati tárgy alkotása.
2. Kézi szövés: szövött tárgyak készítése (pl. szütyő).
3. Nemezelt tárgyak alkotása (pl. nemezrózsa, kulcstartó, labda).
4. Pirográf képek, táblácskák, pirográffal díszített dobozok készítése.
5. Gyöngyből nyaklánc, karkötő, fülbevaló, medál fűzése.
6. Mártott gyertyák készítése viaszból és újrahasznosított maradék gyertyából.
7. Húsvéti tojás díszítése (festés, írókázás).
8. Kürtös- és mézeskalács, valamint krumplilángos készítése.
9. Kiállítás az elkészült munkákból.

A program befejezése: 2021. június 30.

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!