Egyéb kategória bejegyzései

„Kincset keresünk, kincset teremtünk!”

A Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola 2020 júniusában az NTP-MTTD-20
pályázati kategóriájú „A matematikai, természettudományos és digitális kompetenciák erősítését
szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása” c. pályázati kiírásra beadott
pályázatának címe:

„Kincset keresünk, kincset teremtünk!”
A nyertes pályázat azonosítója: NTP-MTTD-20-0175

A pályázat támogatója: a Miniszterelnökség és az Nemzeti Tehetség Program

Az elnyert támogatás összege: 1 320 000 forint

A program tartalma

I. Események
60 órás komplex tehetséggondozó program + 3 napos szaktábor +1 napos tanulmányi út + 4
órás interaktív, a program tematikájához kapcsolódó élményalapú csoportos foglalkozás a
szülők bevonásával + 2 perces rövidfilm arról, mit jelent ma tehetségesnek lenni, ill. saját
tehetséggondozó programunkról.
Mindezek keretében élményszerzés, sokoldalú személyiségfejlesztés, a környezettudatos
gondolkodás – felelős magatartás kialakítása, közösségformálás valósul meg a
környezetvédelmi tevékenységek csapatmunkában való megvalósulása során.

II. Az alkotómunka várható eredményei:
1. A kis projektekről az iskolaújságban összefoglaló beszámoló (gyermekírások, rajzok stb.)
2. Az iskola honlapján az elkészült PPT-k, projektlogók, fotók megjelentetése
3. Riportok, kiértékelt kérdőívek, szavazólapok, versenyfeladatok, elemzések, diagramok
4. Zöld Művészet Műhely eredményeinek bemutatása fotók, tanulói rajzok, alkotások által
5. Online receptgyűjtemény az iskola honlapján
6. Kreatív napló
7. Elektronikus gyógynövény-gyűjtemény

A program befejezése: 2021. június 30.

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!!!

Élménybeszámolók:

01 02 03 04 05 06 07 08

Bevezető óra

Utazás

 

Összefoglaló óra

 

Határtalanul Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek HAT-17-01-2017-01059

Határtalanul

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek HAT-17-01-2017-01059

Iskolaújság-élménybeszámólók

Felvidéki nagy íróink

Előkészületi munkák

Kirándulás közben:

Élménybeszámoló, öszefoglalás:

Atlétika

A tanórai felméréseken elért eredmények, valamint a házi válogató sport versenyeken mutatott teljesítmények értékelése alapján kezdődik a kiválasztott, jó képességű tanulók – tanórán és sportkörön történő – felkészítése, az évközi atlétikai versenyekre.

A körzeti és megyei versenyeken elért eredmények értékelése után kezdődik a tanulók tanórán és sportkörön kívüli – személyre szabott – egyéni felkészítése, az országos atlétikai versenyekre.

Egyéni felkészítés:

  • Lakóhelyen – tanítási napon, illetve hétvégén – önállóan végzett, állóképesség növelő edzések.
  • Szabadfoglalkozások és tanórai szünetek alatt sport szakember irányításával végzett – technikai kivitelezést javító – egyéni edzések.

A teljesítmény változásának (csökkenés-növekedés) és a kivitelezés javulásának ellenőrzése a mindennapos testnevelés órák, illetve a hetente megtartásra kerülő sportkörök ideje alatt kerül ellenőrzésre.

Veres Károly

testnevelő