Ferkó Béla bejegyzései

Alkotó kezek – alkotó leszek!

Kedves Iskolatársaink! Kedves Szülők!

2020 februárjában kezdődött iskolánkban egy izgalmas program „Alkotó kezek, alkotó leszek!” címmel.

A program mottója Csíkszentmihályi Mihály gondolata:

„A művészetpedagógus számára az alkotóképesség minden emberben meglévő lehetőség, amelynek kibontakoztatásához megfelelő technikai kihívást és inspirációt jelentő tevékenység és téma szükséges.”

A tehetséggondozó kézműves program megvalósítására a Nemzeti Tehetség Program jóvoltából kerülhet sor.

A 2019 őszén megnyert pályázat (NTP-MŰV-19-0227) 2020 decemberéig biztosítja 22 tanítványunk számára különleges kézműves technikák elsajátítását.

A szalvétatechnikával, faégetéssel díszített képek és dobozkák, a korongozás eredményeként megalkotott agyagvázák, a saját kézzel szövött terítők, a merített papír, a nemezvirág, a mártogatással készített gyertyák, a gyöngy- és mézesfigurák mind-mind egyedi darabok, elkészítésük során – a technika megismerése után – önálló ötleteiket is megvalósíthatják a gyerekek.

Mit várunk a program egészétől?

 • Kreativitásunk fejlődését,
 • népi mesterségek megismerését,
 • újrahasznosítási ötletek elsajátítását,
 • esztétikai érzékünk, kézügyességünk, alkotókészségünk fejlődését,
 • rácsodálkozást önmagunkra,
 • bátor kísérletezőkedvet,
 • az alkotás örömének megélését,
 • az új technikák varázsának megérzését, s azok továbbadását a családjainkban,
 • további kíváncsiságot,
 • a csoportban való együttmunkálkodás örömét,
 • egymás jobb megismerését és …
 • maradandó élmények szerzését!

 

Az alkotási folyamatokról, a tanulók kreativitásának tárgyiasult eredményeiről a fotók mesélnek…

Ajánljuk mindenki figyelmébe a gyerekek írásos beszámolóit is!

Köszönjük a szülők támogató együttműködését, közreműködését!!!

Köszönjük a Nemzeti Tehetség Program anyagi támogatását!!!

 

Lego-eszközök a Fenntarthatósági témahéten

Iskolánk – csatlakozva az országos programhoz – minden évben megszervezi a fenntarthatósági témahetet, melynek során a tanulók megismerkednek a fenntarthatóság fogalmával és egy kapcsolódó témakörrel.

A 2020/2021-es tanév őszi témahetén az informatika-szakkör résztvevőivel a megújuló energiaforrások témakörét dolgoztuk fel. Adatokat gyűjtöttünk, majd ezeket prezentációkba rendeztük. Ezt követően az NTP-TFJ-19 pályázat támogatásából beszerzett Lego-készletek segítségével egy működő szélerőművet és egy naperőművet építettünk. Megvizsgáltuk a szél ereje, iránya, a napsugárzás ereje, beesési szöge hatását a megtermelt energia mennyiségére. Végül a tapasztalatokat és következtetéseket egy videóban összegeztük, amit a vírushelyzet miatt nem közösségi térben, hanem osztályonkénti vetítés keretében mutattunk be. Az osztályfőnöki órákon minden diák által megtekintett kisfilm motiválóan hatott a szakkör részvevőire, de a téma iránt érdeklődő valamennyi tanítványunkra is.

Szülői tájékoztató az iskolai robotika-eszköztár bővítéséről

Az idei tanévben a vírushelyzet miatt nem lesz lehetőség nyílt napok szervezésére iskolánkban, ezért az új eszközbeszerzésekről szülői értekezleten tájékoztattuk a szülői közösséget.

A bemutató előadásokon szemléltettük magukat az eszközöket, valamint azok tanórán és tehetséggondozó foglalkozásokon megvalósítható felhasználási lehetőségeit.

Belső pedagógus-továbbképzés a padlórobotok alkalmazásával kapcsolatban

2020. augusztus 26-án iskolánkban belső pedagógus-továbbképzésre került sor. Tantestületünk tagjai számára bemutattuk az NTP-TFJ-19 kódjelű pályázat támogatási összegéből megvásárolt BlueBot padlórobotokat. Mindenki megismerkedett az eszközökkel, alapvető működésükkel és a – szintén a pályázatból beszerzett – térképek használatával.

Módszertani ötleteket gyűjtöttünk össze továbbgondolás céljából: a padlórobotok és a térképek felhasználási; valamint egyedi készítésű térképek tervezése és létrehozása gyakorlati használatának lehetőségeit a tanórákon/szakkörökön.

 

Digitális Témahét

Idén a rendkívüli helyzet miatt a digitális témahét sem a megszokott rend szerint valósult meg. A gyerekek a robotikával és programozással kapcsolatos játékos feladatokat oldottak meg online.

RobotMénes (NTP-TFJ 19-0103)

A Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatására kiírt nyílt pályázatán.

RobotMénes című pályázatunkkal többféle programozható eszkösz beszerzésére nyílt lehetőségünk.

A pályázat keretében beszerzett eszközökkel a már működő, programozáshoz kapcsolódó szakkörünk lehetőségeit bővítettük, tanulóink szélesebb körére terjesztettük ki.

A beszerzett eszközök:

6 db Blue-Bot, programozható padlórobot 2db irányítópanellel és 9db pályával

3db LEGO 45300 Education WeDo 2.0 Core Set

3db LEGO® 31313 – Mindstorms EV3 akkuval és töltővel, hozzá 3db LEGO Mindstorms 45560 EV3 Oktatási kiegészítő csomag

1 db Renewable Energy Add-on Set – LEGO® 9688

1 db BBC MICRO:BIT CLUB CSOMAG, hozzá 10 db plexi védőcsomag.

   

Szakköri munka:
      

Élménybeszámolók:

01 02 03 04 05 06 07 08

Bevezető óra

Utazás

 

Összefoglaló óra

 

Határtalanul Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek HAT-17-01-2017-01059

Határtalanul

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek HAT-17-01-2017-01059

Iskolaújság-élménybeszámólók

Felvidéki nagy íróink

Előkészületi munkák

Kirándulás közben:

Élménybeszámoló, öszefoglalás:

Történelem versenyre való felkészülés – egyéni foglalkozás

Iskolánk minden évben nevezni szokott a NYME által rendezett országos történelem tanulmányi verseny 7-8. osztályos számára nevű versenyre.

A versenyfelhívást a megyei POK szokta továbbítani az általános iskolák részére.

A verseny három részből áll: iskolai forduló, megyei forduló és országos döntő.

Az iskolai fordulón bárki részt vehet, aki szereti tantárgyat és a kihívást. Mivel a tananyagnál szélesebb körű ismereteket kíván a verseny, a tanulók  kis létszámban szoktak részt venni rajta.

A versenykülönböző korok időszakára épül. Gerincét a magyar történelem eseményei adják. A felkészüléshez az általános iskolai történelem tankönyveken kívül más kiadványok javasoltak.

Ez utóbbiakat gépbe szkennelve megkapják tőlem a tanulók. A felkészüléshez a régebbi versenyek feladatait, ill. történelmi portálokon fellelhető és egyénileg szerkesztett feladatokat szoktam használni.

Az iskolai fordulóban a 70%-ot elért tanulók ill. a két legjobb eredményt elért versenyzők jutnak tovább.

A megyei fordulóban eddig öt alkalommal vettek részt tanulóink.

A felkészülés a tanulók térbeli és időbeli kompetenciáit, történelmi tudásuk bővítését, a versenyhelyzet kezelését, a versenyszellem kialakítását fejlesztik.

Káli Tamás