Ferkó Béla bejegyzései

Első beszámoló a „Kincset keresünk, kincset teremtünk!” c. tehetséggondozó programról

Első beszámoló

a „Kincset keresünk, kincset teremtünk!” c. tehetséggondozó programról

 

A „Kincset keresünk, kincset teremtünk!” című élmény- és felfedezésközpontú, komplex tehetséggondozó program megismerése után a környezettudatosság jegyében sor került a témával kapcsolatos ismeretek felelevenítésére.

Számos drámajátékot követve könnyebben tudták a tanulók megfogalmazni az egyéni erősségeiket. Kik vagyunk? Miben szeretnénk jók lenni?

Az éves programmal való ismerkedés után csoportokban megfogalmaztuk a célokat, elvárásokat. A kis projektelemekhez önként vállalhattak feladatokat a gyerekek. Ismerkedtünk a program során előforduló anyagokkal, technikákkal, továbbá megbeszéltük a kiállítási hely/mód szervezési kérdéseit, és azt, hogy mit szeretnénk majd bemutatni a program végén. A kezdő foglalkozások során rendkívül motiváltak, érdeklődők lettek a tanulók, már alig várták az aktív tevékenykedést.

A program címéhez igazodva megterveztük először rajzban, majd tanulói laptopokon logónkat: „Kincskereső Kincsteremtők”. Az elkészült „alkotásokat” kitűzőként is szeretnénk később viselni.

Szlogennek a program címét választottuk: „Kincset keresünk, kincset teremtünk!

Rendkívül kreatív ötletek születtek, nagyon élvezték a tervező munkát a gyerekek. Voltak, akik élményeiket fogalmazásban is megörökítették.

“Fürkésző” címmel természetismeret, környezetvédelem témakörben levelezős versenyt hirdettünk az osztályoknak. Párban vállaltak mentori feladatot egy-egy osztályhoz: ismertették a versenykiírást, és segítenek majd a feladatsorok, rajzok javításában, értékelésében is.

Örömmel készülünk a további feladatokra is!

  A programot szervező és megvalósító gyerekek és pedagógusok

 

Beszámoló az NTP-TFJ-19-0103 számú pályázatról

NTP-TFJ-0103 – RobotMénes

A pályázat keretében megnyert összeg: 1400000 Ft

A támogatási időszak vége: 2020. december 31.

 

A Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatására kiírt nyílt pályázatán.

A pályázat segítségével a már működő informatika szakkörünk elérhető eszköztárát gyarapítottuk. Ezáltal a szakköri munka tananyagát bővítettük, valamint az iskola több tanulóját tudtuk bevonni a szakkör tevékenységébe. A beszerzett eszközök között vannak 3-3 db Lego EV3 és WeDo 2.0 készlet, egy kiegészítő „megújuló energia” készlet, 6 db Bluebot padlórobot 9 db térképpel és 2 db irányítópulttal, valamint 10 db micro:bit programozható mikroszámítógép.

 

Az iskola már rendelkezett micro:bitekkel, azonban a többi eszköz újdonság volt, a tanulók közül még szinte senki nem találkozott ilyen eszközökkel.

A kollégák belső továbbképzés keretein belül megismerkedtek az eszközök alkalmazási lehetőségeivel.

 

A padlórobotok az alsó tagozatosok körében nagy örömöt szereztek, a gyerekek érdeklődve fogadták és lelkesen használták őket.

 

Felső tagozaton az informatika tanórai munkában elsősorban a micro:biteket használtuk, a pályázott eszközökkel együtt már egy egész osztályt el tudunk látni.

 

A szakköri munkában pedig a micro:bitek mellett megjelentek a beszerzett Lego-készletek: alapfeladatokhoz a WeDo 2.0 készletek, összetettebb építésekhez és feladatokhoz az EV3 készletek.

 

Mivel nyílt napot nem tarthattunk, ezért a szülői értekezleten mutattuk be a szülőknek a beszerzett eszközöket.

 

A fenntarthatósági témahétre szélerőművet és napkollektort építettünk.

 

Az elmaradt informatika-verseny helyett házi robotika-ügyességi versenyt rendeztünk.

 

Köszönjük a lehetőséget az eszközök beszerzéséhez, ezáltal tanulóink szélesebb körű informatikai ismeretekre tehetnek szert, amit későbbi iskoláikban is alkalmazhatnak, segítségükre lehet akár a pályaválasztás során is.

Összefoglaló az „Alkotó kezek, alkotó leszek!” c. tehetséggondozó program megvalósulásáról

Kedves Gyerekek! Kedves Szülők!

A 2020 februárjában elkezdett „Alkotó kezek, alkotó leszek!” c. tehetséggondozó programunk 2020 decemberében a végéhez érkezett.

A tehetséggondozó program célját így fogalmaztuk meg a pályázati adatlapon:

„Komplex tehetséggondozó kézműves program és az ezt kísérő 4 órás interaktív foglalkozás, az 1 napos tanulmányút, ill. a 3 napos szaktábor keretében a tehetségek és tehetségígéretek számára élmény és alkotótér biztosítása: népi mesterségek, régi és új kézműves technikák rejtelmeinek megismerése, elsajátítása. A program közben és végén a tárgyiasult alkotásokban történő gyönyörködés biztosítása önmaguk, iskolatársaik, szüleik és tanáraik számára kiállítás keretében.”

Az elmúlt hónapok nagy kihívás elé állítottak mindenkit, így a programot is több tekintetben módosítani kényszerültünk. Tehát nemcsak a gyerekek, hanem mi szervezők is kreatívkodhattunk, hogyan is szervezzük meg a nehézségekbe ütköző terveinket (pl. 3 napos tábor). Úgy véljük, sikerült elvarázsolnunk egy kicsit a programban résztvevő gyerekeket a különleges kézműves technikák, a sajátos módszerek kipróbálása során.

A tavaszi és őszi/téli alkotómunka során nagyon szép, különleges és egyedi alkotások születtek!!! Sok lehetőséget kaptak tanulóink arra, hogy a technikák megismerése után kreativitásukat próbára téve önálló ötleteiket is megvalósíthassák.

Népi mesterségekkel ismerkedhettek meg. Kipróbálták a gyertyamártogatás és –öntés technikáját, különböző formájú és színű gyertyákban gyönyörködhettek, s használhatták fel asztalidísz, adventi koszorú alapanyagaként.

A szövés technikájában a fiúk is jeleskedtek!!! Az elkészült szövött alapanyag mobiltartóként funkcionál.

A kerámiakészítés és annak díszítése, festése felejthetetlen élményt szerzett valamennyi tanulónak a Sárospataki Kerámiaüzemben. A formázást itthon pedig sólisztgyurma és szódabikarbonás „kerámia” alapanyagokból készült karácsonyi díszek készítése közben gyakorolhattuk.

Nagyon régi hagyomány a mézeskalácskészítés és –díszítés. Karácsonyi mézeskalácsot gyúrtunk (a szülők és gyerekek által több receptet is kipróbáltunk), sütöttünk, díszítettünk tojásfehérjével, színes cukordarával, kókuszreszelékkel. Túl sokáig nem gyönyörködtek a gyerekek az alkotásokban… A sérült darabok kóstolása után kiderült, hogy bármelyik recept által készült mézes sütikék kívánatosak voltak, s a megcsodálás után ugyanoda kerültek… J.

Nagy sikert aratott a pirográffal történő megismerkedés. Falapokra, fadobozokra motívumok gyűjtése után gyönyörű égetett grafikák kerültek; egyedi virágkarók, kincsesládák, tolltartók, faliképek készültek a gyerekek és szüleik nagy örömére.

A szalvétatechnika (és a repesztőlakk) megismerése, kipróbálása után faliképek, konyhai üzenőfalak és díszek (vágódeszkából, fakanálból), dobozok (kincsesláda, ékszerdoboz) készültek különböző mintájú szalvétákkal.

A környezettudatosság jegyében újrapapírt készítettünk! Az elhasznált, szemetesbe szánt papírokból papírmerítési technikával készíthettünk natúr és színes merített papírt, amelyek meghívó, falikép, könyvjelző szerepükben hosszú ideig gyönyörködtetnek minden „megajándékozottat”.

A tehetséggondozó program során bátran kísérletezhettek a gyerekek a technikák megismerése után, rácsodálkozhattak saját kézügyességükre, ötleteikre, alkotókészségükre, az alkotás és ajándékozás örömére.

Megismerhették önmagukat és egymást új helyzetekben, új oldalukat mutathatták meg egymás számára.

Pozitív visszajelzés számunkra, hogy a gyerekek otthon is tovább gyakorolták/gyakorolják a technikákat a saját és szüleik nagy örömére.

Újra megköszönjük a szülők támogató együttműködését, segítőkészségét, közreműködését!!!

Köszönjük a Nemzeti Tehetség Program s az Emberi Erőforrások Minisztériumának anyagi támogatását!!!

 

 

Az iskolavezetés és a szervező pedagógusok

„Kincset keresünk, kincset teremtünk!”

A Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola 2020 júniusában az NTP-MTTD-20
pályázati kategóriájú „A matematikai, természettudományos és digitális kompetenciák erősítését
szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása” c. pályázati kiírásra beadott
pályázatának címe:

„Kincset keresünk, kincset teremtünk!”
A nyertes pályázat azonosítója: NTP-MTTD-20-0175

A pályázat támogatója: a Miniszterelnökség és az Nemzeti Tehetség Program

Az elnyert támogatás összege: 1 320 000 forint

A program tartalma

I. Események
60 órás komplex tehetséggondozó program + 3 napos szaktábor +1 napos tanulmányi út + 4
órás interaktív, a program tematikájához kapcsolódó élményalapú csoportos foglalkozás a
szülők bevonásával + 2 perces rövidfilm arról, mit jelent ma tehetségesnek lenni, ill. saját
tehetséggondozó programunkról.
Mindezek keretében élményszerzés, sokoldalú személyiségfejlesztés, a környezettudatos
gondolkodás – felelős magatartás kialakítása, közösségformálás valósul meg a
környezetvédelmi tevékenységek csapatmunkában való megvalósulása során.

II. Az alkotómunka várható eredményei:
1. A kis projektekről az iskolaújságban összefoglaló beszámoló (gyermekírások, rajzok stb.)
2. Az iskola honlapján az elkészült PPT-k, projektlogók, fotók megjelentetése
3. Riportok, kiértékelt kérdőívek, szavazólapok, versenyfeladatok, elemzések, diagramok
4. Zöld Művészet Műhely eredményeinek bemutatása fotók, tanulói rajzok, alkotások által
5. Online receptgyűjtemény az iskola honlapján
6. Kreatív napló
7. Elektronikus gyógynövény-gyűjtemény

A program befejezése: 2021. június 30.

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!!!

„Kézműves alkotás népi mesterségek nyomán – kreatívan, ÖKO-san”

A Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola 2020 júniusában az NTP-MŰV-20
pályázati kategóriájú „A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok
támogatása” c. pályázati kiírásra beadott pályázatának címe:

„Kézműves alkotás népi mesterségek nyomán – kreatívan, ÖKO-san”
A nyertes pályázat azonosítója: NTP-MŰV-20-0183

A pályázat támogatója: a Miniszterelnökség és az Nemzeti Tehetség Program

Az elnyert támogatás összege: 1 000 000 forint

A program tartalma

I. Események
60 órás komplex tehetséggondozó program + 3 napos szaktábor +1 napos tanulmányi út + 4
órás interaktív, a program tematikájához kapcsolódó élményalapú csoportos foglalkozás a
szülők bevonásával + 2 perces rövidfilm arról, mit jelent ma tehetségesnek lenni, ill. saját
tehetséggondozó programunkról.
Mindezek keretében kreatív alkotási lehetőség biztosítása népi mesterségek ma is
alkalmazható formáinak megismerésére, gyakorlására.
A programban résztvevő gyerekek az önálló és a csoportos alkotómunka során jobban
megismerik önmagukat, képességeiket; fejlődik önismeretük, személyiségük; lehetőséget
kapnak az alkotómunka örömének megélésre.
II. Az alkotómunka várható eredményei:
1. Merített papír készítése. Merített papírból (a saját alapanyagból) dekupázs technikával
könyvjelző, egyéb ízléses használati tárgy alkotása.
2. Kézi szövés: szövött tárgyak készítése (pl. szütyő).
3. Nemezelt tárgyak alkotása (pl. nemezrózsa, kulcstartó, labda).
4. Pirográf képek, táblácskák, pirográffal díszített dobozok készítése.
5. Gyöngyből nyaklánc, karkötő, fülbevaló, medál fűzése.
6. Mártott gyertyák készítése viaszból és újrahasznosított maradék gyertyából.
7. Húsvéti tojás díszítése (festés, írókázás).
8. Kürtös- és mézeskalács, valamint krumplilángos készítése.
9. Kiállítás az elkészült munkákból.

A program befejezése: 2021. június 30.

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!

Kiállítás

Kedves Tanáraink, Kedves Iskolatársaink!

 

Nagy örömmel veszünk részt a 2020 februárjában kezdődött izgalmas programban, az „Alkotó kezek, alkotó leszek!” című tehetséggondozó programban.

A program mottójaként a szervező tanár nénik Csíkszentmihályi Mihály gondolatát választották.

„A művészetpedagógus számára az alkotóképesség minden emberben meglévő lehetőség, amelynek kibontakoztatásához megfelelő technikai kihívást és inspirációt jelentő tevékenység és téma szükséges.”

A tehetséggondozó kézműves program megvalósítására a Nemzeti Tehetség Program jóvoltából kerülhet sor.

A különleges kézműves technikákat nagy várakozással és örömmel próbáltuk elsajátítani.

A szalvétatechnikával, faégetéssel díszített képek és dobozkák, a korongozás eredményeként megalkotott agyagvázák, a saját kézzel szövött terítők, a merített papír, a nemezvirág, a mártogatással készített gyertyák, a gyöngy- és mézesfigurák mind-mind egyedi darabok, elkészítésük során – a technika megismerése után – önálló ötleteinket is megvalósíthatjuk valamennyien.

Minderről a fotók mesélnek…

Fogadják, fogadjátok szeretettel kiállításunkat!

 

A kiállítás helyszíne: Az iskolánk 1. emeleti folyosója.

A kiállítás időpontja: 2020. november 17-24. között.

Mindenkit szeretettel várunk!

 

A programban résztvevő tanulók és a szervező pedagógusok

 

Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériuma

és a Nemzeti Tehetség Program anyagi támogatását!!!

Pályázati azonosító: NTP-MŰV-19-0227

Alkotó kezek – alkotó leszek!

Kedves Iskolatársaink! Kedves Szülők!

2020 februárjában kezdődött iskolánkban egy izgalmas program „Alkotó kezek, alkotó leszek!” címmel.

A program mottója Csíkszentmihályi Mihály gondolata:

„A művészetpedagógus számára az alkotóképesség minden emberben meglévő lehetőség, amelynek kibontakoztatásához megfelelő technikai kihívást és inspirációt jelentő tevékenység és téma szükséges.”

A tehetséggondozó kézműves program megvalósítására a Nemzeti Tehetség Program jóvoltából kerülhet sor.

A 2019 őszén megnyert pályázat (NTP-MŰV-19-0227) 2020 decemberéig biztosítja 22 tanítványunk számára különleges kézműves technikák elsajátítását.

A szalvétatechnikával, faégetéssel díszített képek és dobozkák, a korongozás eredményeként megalkotott agyagvázák, a saját kézzel szövött terítők, a merített papír, a nemezvirág, a mártogatással készített gyertyák, a gyöngy- és mézesfigurák mind-mind egyedi darabok, elkészítésük során – a technika megismerése után – önálló ötleteiket is megvalósíthatják a gyerekek.

Mit várunk a program egészétől?

 • Kreativitásunk fejlődését,
 • népi mesterségek megismerését,
 • újrahasznosítási ötletek elsajátítását,
 • esztétikai érzékünk, kézügyességünk, alkotókészségünk fejlődését,
 • rácsodálkozást önmagunkra,
 • bátor kísérletezőkedvet,
 • az alkotás örömének megélését,
 • az új technikák varázsának megérzését, s azok továbbadását a családjainkban,
 • további kíváncsiságot,
 • a csoportban való együttmunkálkodás örömét,
 • egymás jobb megismerését és …
 • maradandó élmények szerzését!

 

Az alkotási folyamatokról, a tanulók kreativitásának tárgyiasult eredményeiről a fotók mesélnek…

Ajánljuk mindenki figyelmébe a gyerekek írásos beszámolóit is!

Köszönjük a szülők támogató együttműködését, közreműködését!!!

Köszönjük a Nemzeti Tehetség Program anyagi támogatását!!!

 

Lego-eszközök a Fenntarthatósági témahéten

Iskolánk – csatlakozva az országos programhoz – minden évben megszervezi a fenntarthatósági témahetet, melynek során a tanulók megismerkednek a fenntarthatóság fogalmával és egy kapcsolódó témakörrel.

A 2020/2021-es tanév őszi témahetén az informatika-szakkör résztvevőivel a megújuló energiaforrások témakörét dolgoztuk fel. Adatokat gyűjtöttünk, majd ezeket prezentációkba rendeztük. Ezt követően az NTP-TFJ-19 pályázat támogatásából beszerzett Lego-készletek segítségével egy működő szélerőművet és egy naperőművet építettünk. Megvizsgáltuk a szél ereje, iránya, a napsugárzás ereje, beesési szöge hatását a megtermelt energia mennyiségére. Végül a tapasztalatokat és következtetéseket egy videóban összegeztük, amit a vírushelyzet miatt nem közösségi térben, hanem osztályonkénti vetítés keretében mutattunk be. Az osztályfőnöki órákon minden diák által megtekintett kisfilm motiválóan hatott a szakkör részvevőire, de a téma iránt érdeklődő valamennyi tanítványunkra is.

Szülői tájékoztató az iskolai robotika-eszköztár bővítéséről

Az idei tanévben a vírushelyzet miatt nem lesz lehetőség nyílt napok szervezésére iskolánkban, ezért az új eszközbeszerzésekről szülői értekezleten tájékoztattuk a szülői közösséget.

A bemutató előadásokon szemléltettük magukat az eszközöket, valamint azok tanórán és tehetséggondozó foglalkozásokon megvalósítható felhasználási lehetőségeit.

Belső pedagógus-továbbképzés a padlórobotok alkalmazásával kapcsolatban

2020. augusztus 26-án iskolánkban belső pedagógus-továbbképzésre került sor. Tantestületünk tagjai számára bemutattuk az NTP-TFJ-19 kódjelű pályázat támogatási összegéből megvásárolt BlueBot padlórobotokat. Mindenki megismerkedett az eszközökkel, alapvető működésükkel és a – szintén a pályázatból beszerzett – térképek használatával.

Módszertani ötleteket gyűjtöttünk össze továbbgondolás céljából: a padlórobotok és a térképek felhasználási; valamint egyedi készítésű térképek tervezése és létrehozása gyakorlati használatának lehetőségeit a tanórákon/szakkörökön.