Beszámoló az NTP-TFJ-19-0103 számú pályázatról

NTP-TFJ-0103 – RobotMénes

A pályázat keretében megnyert összeg: 1400000 Ft

A támogatási időszak vége: 2020. december 31.

 

A Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatására kiírt nyílt pályázatán.

A pályázat segítségével a már működő informatika szakkörünk elérhető eszköztárát gyarapítottuk. Ezáltal a szakköri munka tananyagát bővítettük, valamint az iskola több tanulóját tudtuk bevonni a szakkör tevékenységébe. A beszerzett eszközök között vannak 3-3 db Lego EV3 és WeDo 2.0 készlet, egy kiegészítő „megújuló energia” készlet, 6 db Bluebot padlórobot 9 db térképpel és 2 db irányítópulttal, valamint 10 db micro:bit programozható mikroszámítógép.

 

Az iskola már rendelkezett micro:bitekkel, azonban a többi eszköz újdonság volt, a tanulók közül még szinte senki nem találkozott ilyen eszközökkel.

A kollégák belső továbbképzés keretein belül megismerkedtek az eszközök alkalmazási lehetőségeivel.

 

A padlórobotok az alsó tagozatosok körében nagy örömöt szereztek, a gyerekek érdeklődve fogadták és lelkesen használták őket.

 

Felső tagozaton az informatika tanórai munkában elsősorban a micro:biteket használtuk, a pályázott eszközökkel együtt már egy egész osztályt el tudunk látni.

 

A szakköri munkában pedig a micro:bitek mellett megjelentek a beszerzett Lego-készletek: alapfeladatokhoz a WeDo 2.0 készletek, összetettebb építésekhez és feladatokhoz az EV3 készletek.

 

Mivel nyílt napot nem tarthattunk, ezért a szülői értekezleten mutattuk be a szülőknek a beszerzett eszközöket.

 

A fenntarthatósági témahétre szélerőművet és napkollektort építettünk.

 

Az elmaradt informatika-verseny helyett házi robotika-ügyességi versenyt rendeztünk.

 

Köszönjük a lehetőséget az eszközök beszerzéséhez, ezáltal tanulóink szélesebb körű informatikai ismeretekre tehetnek szert, amit későbbi iskoláikban is alkalmazhatnak, segítségükre lehet akár a pályaválasztás során is.